STUDIO DIREKTE

Programleder: Astri Weber Gellein Gjester: Halvor Bentsen, Gjerterud Anni Nord Sørensen, Martin Gellein

Studio Direkte 26.10.2020

Varighet: 01:33:22

Programleder: Arne Pedersen Gjester: Yngvar Pettersen, Anita Solheim og Randi Filtvedt Johansen